Czy udziałowcem – inwestorem może być firma, np. moja spółka?

Tak, udziałowcem – inwestorem może zostać osoba prywatna bądź prawna z każdego kraju

Czy taka inwestycja jest zaliczana jako koszt uzyskania przychodu dla mojej firmy?

Nie. Inwestycja co prawda będzie widoczna na bilansie Twojej firmy w sekcji ‘aktywa’ ale nie będzie stanowić ona kosztu uzyskania przychodu.

Jakie i gdzie zapłacę podatki od dywidendy?

Dywidendę należy opodatkować zgodnie ze swoją rezydencją podatkową lub rezydencją podatkową swojej firmy, w zależności od tego, kto jest inwestorem.

W jakiej walucie mam wykonać przelew?

Merkandi LTD jest spółką prawa angielskiego i nabycie udziałów następuje w walucie GBP.

Jak wykonać przelew z najkorzystniejszym przewalutowaniem jeśli mam środki w innej walucie niż GBP?

Najtańszym i najszybszym sposobem na wysyłanie pieniędzy za granicę jest https://transferwise.com/pl lub podobni pośrednicy walutowi.

W jakim miesiącu otrzymam dywidendę i w jakiej walucie?

Dywidendę otrzymasz w walucie GBP raz w roku nie wcześniej niż po 12-tu pełnych miesiącach od momentu wpłaty kapitału. Dywidendy w naszej firmie wypłacane są dwa razy w roku – w marcu i wrześniu (w ostatni dzień miesiąca). Przykład: wpłaciłeś kapitał w grudniu 2018 r – dywidendę za pierwszy rok otrzymasz w marcu 2020 r, kolejną w marcu 2021r i tak dalej do momentu wyjścia z inwestycji.

Na jaki okres mogę zainwestować swój kapitał?

Minimalny okres wynosi 1 rok, maksymalny zaś 3 lata. Ewentualne przedłużenie umowy zawsze możemy negocjować po zakończeniu bieżącego okresu inwestycyjnego.

Co jeśli w trakcie trwania inwestycji będę potrzebował wypłacić swój kapitał?

Jeżeli będziesz potrzebował wypłacić swój kapitał przed końcem umowy, to istnieje taka możliwość. Utracisz wtedy swój zysk ale kapitał odzyskasz w całości. Oczywiście pieniądze cały czas pracują w naszych biznesach i nie leżą np. na koncie bankowym, dlatego zastrzegamy sobie prawo do wypłaty kapitału w terminie do 45 dni od dnia zgłoszenia nam takiego faktu.

Czy wielkość dywidendy jest stała, czy zależna od wyników spółki?

Wypłacane zyski czyli dywidendy są stałe i są niezależne od wyników spółki.

Chcę zainwestować przez moją spółkę. Czy jest możliwe późniejsze ewentualne przepisanie udziałów (inwestycji) z mojej spółki na mnie prywatnie?

Tak. Twoja spółka może zbyć taką inwestycję na rzecz np. swoich udziałowców. W takim przypadku należy nam przesłać dokument z takiej transakcji.

Czy ponoszę jakieś koszty prawno-księgowe w związku z wejściem i wyjściem w inwestycję?

Nie, wszystkie koszty księgowo-prawne związane ze zmianą struktury udziałowców w spółce bierzemy na siebie.

Kiedy i w jaki sposób otrzymam potwierdzenie swoich udziałów?

Po przesłaniu nam niezbędnych dokumentów weryfikujących Twoją tożsamość (wykaz otrzymasz emailem) wraz z podpisaną umową inwestorską, możesz przelać nam pieniądze. Następnie w terminie do 30 dni wyślemy Ci pocztą certyfikat udziałów, tzw. Share Certificate, który to jest potwierdzeniem Twoich udziałów. Twoje udziały będą dopisane w Companies House w ciągu 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy inwestorskiej.

Czy mogę otrzymać mailem dane finansowe spółki, strukturę zatrudnienia czy też inne dane związane z działalnością operacyjną Merkandi LTD

Powyższe dane traktujemy jako poufne i możemy je przekazać tylko i wyłącznie po podpisaniu umowy o poufności na spotkaniu w naszym biurze.

Czy Brexit w jakikolwiek sposób wpływa na inwestycję?

Brexit dotyczy wyjścia Anglii z UE i nie ma żadnego wpływu na posiadane przez inwestorów (nie zależnie w jakim kraju mieszkają lub mają siedzibę firmy) udziałów w spółkach LTD na terenie Anglii. Analogiczna sytuacja będzie dotyczyć jeśli zdecydują się Państwo na zainwestowanie w firmy z poza UE, ewentualne wejście danego kraju do UE nie ma pozytywnego czy też negatywnego wpływu na wartość inwestycji

Czy istnieje możliwość dokupienia dodatkowych udziałów w Merkandi LTD w trakcie trwania umowy inwestycyjnej z zachowaniem wysokości dywidendy?

Możesz w każdym momencie obowiązywania umowy inwestycyjnej dokupić udziały (min. 10.000 GBP) z zachowaniem korzystniejszej dla Ciebie wysokości dywidendy.

Przykład:
Zainwestowałeś 10 tys. GBP z dywidendą w wysokości 10% rocznie. Po miesiącu (okres dowolny, mieszczący się w ramach czasowych umowy inwestycyjnej) chcesz jeszcze zainwestować dodatkowe 10.000 GBP. Zgodnie z informacją na naszej stronie powinieneś otrzymać w pierwszym roku zwrot z kapitału w wysokości 10% (10.000 do 19.999 GBP - 10% rocznie). Zachowamy jednak dla Ciebie korzystniejsze warunki z poprzedniej umowy i otrzymasz 15% dywidendy.

Każda dodatkowa kwota inwestycji wymaga podpisania nowej umowy, wystawienia nowego certyfikatu na "dodatkową" inwestycję oraz dokonania nowego wpisu w Companies House (wszystkie certyfikaty i wpisy są załatwiane i opłacane przez Merkandi LTD). Okres wypłaty dywidendy rozpoczyna się zgodnie z datą podpisania danej umowy na zakup udziałów.

Czy Merkandi zwraca opłaty/prowizje za przelewy bankowe i/lub prowizje za przewalutowanie?

Merkandi pokrywa wyłącznie opłaty związane z wykonaniem przelewu do inwestora. Wszelkie inne opłaty jak przewalutowania, opłaty za wykonanie czy otrzymanie przelewów międzynarodowych, nie są pokrywane. Przelewy do inwestora są wykonywanie w trybie SHA.

Jeżeli masz więcej pytań prosimy napisz do nas na adres: invest@merkandi.com