Může být akcionářem – investorem společnost? Např. Moje společnost?

Ano, akcionářem - investorem může být soukromá nebo právnická osoba z kterékoli země

Je tato investice pro mou společnost považována za daňově uznatelné náklady?

Ne. Investice bude viditelná v rozvaze vaší společnosti v sekci „aktiva“, nebude to však daňově uznatelný náklad.

Kde a v jaké výší zaplatím dividendové daně?

Dividenda by měla být zdaněna podle Vašeho trvalého bydliště nebo sídla Vaší společnosti v závislosti na tom, kdo je investor.

V jaké měně mám provést bankovní převod?

Merkandi LTD je společnost dle anglického zákona a tak koupě akcií probíhá v GBP.

Jak provedu převod s nejpříznivějším přepočtem měny, pokud mám finanční prostředky v jiné měně než GBP?

Nejlevnější a nejrychlejší způsob, jak posílat peníze do zahraničí, je https://transferwise.com/pl lnebo podobní finanční zprostředkovatelé měn.

Ve kterém měsíci dostanu dividendu a v jaké měně?

Výplatu dividendy získáte jednou za rok, nejdříve však po 12 měsících od zaplacení kapitálu. Terminy pro vypláceny dividendy v naší společnosti jsou dvakrát ročně - v březnu a září (poslední den v měsíci). Příklad: vložili jste kapitál v prosinci 2018 - obdržíte dividendu za první rok v březnu 2020, další v březnu 2021 a tak dále, dokud neukončíte investici.

Po jakou dobu můžu investovat svůj kapitál?

Minimální doba je 1 rok a maximální doba je 3 roky. Možné prodloužení smlouvy můžeme vždy sjednat po skončení stávajícího investičního období.

Co když během investice budu muset stáhnout svůj kapitál?

Pokud potřebujete zrušit svůj kapitál před koncem smlouvy, pak je to možné. Ztratíte svůj zisk, ale znovu získáte kapitál. Samozřejmě investovaný peníze celou dobu pracují a neleží jako například na bankovním účtu, proto si vyhrazujeme právo vyplatit kapitál do 45 dnů ode dne nahlášení takové skutečnosti.

Je velikost dividendy stanovena nebo závisí na výsledcích společnosti?

Vyplacené zisky, tj. dividendy jsou předem stanovené a nezávislé na výsledcích společnosti.

Chci investovat prostřednictvím své společnosti. Je možné později přepsat akcie (investice) z mé společnosti na mne?

Ano. Vaše společnost může takovou investici prodat například svým akcionářům. V takovém případě je zapotřebí nám předložit dokument z takové transakce.

Jsou nějaké právní a účetní náklady spojené se vstupem a opuštěním investice?

Ne, veškeré účetní a právní náklady spojené se změnou struktury akcionářů ve společnosti bereme na sebe.

Kdy a jak dostanu potvrzení svých akcií?

Po zaslání potřebných dokladů o ověření Vaší totožnosti (seznam bude zaslán e-mailem) spolu s podepsanou investiční smlouvou nám můžete převést peníze. Poté Vám do 30 dnů pošleme poštou certifikát o podílu, tzv. "Share Certificate", což je potvrzení vašich akcií. Vaše akcie budou přidány do „Companies House“ do 6 měsíců ode dne podpisu investiční smlouvy.

Mohu obdržet e-mailem finanční údaje společnosti, strukturu zaměstnanosti nebo jiné údaje týkající se provozních činností společnosti Merkandi LTD

Výše uvedené údaje jsou důvěrné a můžeme je poskytnout až po podepsání dohody o mlčenlivosti na schůzce v naší kanceláři.

Ovlivní Brexit nějakým způsobem investici?

Brexit se týká odchodu Anglie z EU a nemá žádný vliv na akcie investorů (bez ohledu na zemi, ve které mají bydliště nebo sídlo firmy) ve společnostech LTD v Anglii. Podobná situace bude, pokud se rozhodnete investovat do společností mimo EU, vstup dané země do EU nemá pozitivní ani negativní dopad na hodnotu investice

Je možné koupit další akcie společnosti Merkandi LTD během investiční dohody při zachování výše dividendy?

Akcie můžete koupit (nejméně 10000 GBP) kdykoli během platnosti investiční dohody a přitom si zachovat dividendu, která je pro vás výhodnější.

Příklad:
Investovali jste 10 000 GBP s 10% dividendou za rok. Po měsíci (jakékoli období, které spadá do časového rámce investiční dohody) chcete investovat dalších 10000 GBP. Podle informací na našem webu byste měli v prvním roce získat 10% návratnost vlastního kapitálu (10.000 až 19.999 GBP - 10% ročně). Z předchozí smlouvy Vám však dodáme příznivější podmínky a obdržíte 15% dividendu.

Každá další částka investice vyžaduje podepsání nové smlouvy, vydání nového certifikátu pro „dodatečnou“ investici a vytvoření nového zápisu v „Companies House” (všechny certifikáty a záznamy jsou zpracovávány a hrazeny společností Merkandi LTD). Lhůta výplaty dividendy začíná podle data podpisu dané smlouvy o koupi akcií.

Vrací Merkandi poplatky / provize za bankovní převody a / nebo poplatky za převod měny?

Merkandi hradí pouze poplatky spojené s převodem na účet investora. Nehradí žádné další poplatky, jako jsou převody měn, poplatky za provádění nebo přijímání mezinárodních převodů. Převody na účet investora se provádějí v režimu SHA.

Pokud máte více otázek, napište nám: invest@merkandi.com